Why?

2011-06-28 - 18:08:00
Varför? Why? Är ett frågeord som vi nog väldigt ofta ställer oss själva och andra, men så sällan får ett riktigt svar på.
Och nu ställer jag frågan igen:
Varför?
RSS 2.0